pvlib.modelchain.ModelChain.martin_ruiz_aoi_loss#

ModelChain.martin_ruiz_aoi_loss()[source]#